Swedish English Customs

Learn Swedish to help you get through customs at the airport.


May I see your passport?
Kan jag få se ditt pass?

Yes, here it is.
Ja, här är det.

Where are you from?
Var kommer du ifrån?

I'm from New York.
Jag kommer från New York.

Are you here for business or pleasure?
Är du här på affärsresa eller semester?

I am on vacation.
Jag är här på semester.

more below...How long are you staying?
Hur länge stannar du?

Two days / weeks / months.
Två dagar / veckor/ månader.

Where is my luggage?
Var är mitt bagage?

Baggage pickup is on the first floor.
bagaget kan hämtas på första våningen.

Should I take a bus or taxi?
Ska jag taga en buss eller en taxi?

A taxi would be faster.
En taxi är fortare.

I'm lost.
Jag har gått vilse.

Where can I find a map?
Var kan jag hitta en karta?Contact us if you have suggestions to improve this page.